Wolfstone. 16 Julio Festival Ortigueira, 20 Agosto Folk Plasencia, 25 Agosto Astorga